Władze Oddziału Gdanskiego SHSZARZĄD

Prezes Zarządu Oddziału – dr Jacek Kriegseisen

Wiceprezes Oddziału – dr Maciej Rydel

Sekretarz Oddziału – dr Anna Śliwa

Skarbnik Oddziału – Alicja Harackiewicz

Członek Zarządu Oddziału – Małgorzata Buchholz-Todoroska

KOMISJA REWIZYJNA

– dr Ewa Barylewska-Szymańska

– Małgorzata Paszylka-Glaza

– dr Barbara Pospieszna