<< Powrót do Publikacji

"Tradycjonalizm i neotradycjonalizm w sztuce XIX i XX wieku na Pomorzu"


Zarząd Gdańskiego Oddziału SHS opublikował książkę

„Tradycjonalizm i neotradycjonalizm w sztuce XIX i XX wieku na Pomorzu”
pod red. Józefa Tarnowskiego i Romana Nieczyporowskiego,
drukowaną w Wydawnictwie Bernardinum w Pelplinie w 2012 roku.

Publikacja do nabycia w Oddziale Gdańskim SHS.

Spis treści:
J, Tarnowski, Zamiast wstępu. Uwagi o dialektyce tradycji i nowoczesności w myśli o sztuce
K. Jackowska, Obraz Gdańska i okolic Augusta Lobegotta Randta
J. Bielak, Tradycjonalizm w służbie państwa. Szkic z dziejów nowego gmachu Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego
R. Nieczyporowski, U źródeł powstania politechniki w Gdańsku. Przyczynek do biografii Alberta Carstena
A. Dobry, Hochmeisterstil w architekturze kolejowej Prus na przykładzie dworców Kolei Miast Nadwiślańskich
B. Zgodzińska, Tradycyjne i nowe formy detalu architektonicznego w Słupsku na przełomie XIX i XX wieku
B. Pospieszna, Stylistyka kadyńska – tradycjonalizm, neotradycjonalizm czy anachronizm?
B.Tuchołka-Włodarska, Tradycjonalizm w złotnictwie gdańskim w XIX i na początku XX wieku
W. Gierłowski, Tradycje cechowe w kształceniu współczesnych bursztynników polskich
M. Szymańska, Artystyczna postawa Mariana Mokwy – miedzy tradycją a innowacją w perspektywie regionalnej