<< Powrót do Aktualności

[16.08.2021] Zebranie zarządu Oddziału Gdańskiego SHS

Ze względu na nagłą śmierć prezesa dr. Jacka Kriegseisena 15 lipca 2021 r., wiele spraw zostało zawieszonych. Od początku 2020 roku pandemia spowodowała zawieszenie wszelkich zebrań, wycieczek i spotkań.

Stwierdzono, że najlepszym uczczeniem pamięci dr. Jacka Kriegseisena byłoby wydanie publikacji Jemu poświęconej. Głównymi organizatorami będą przyjaciele Jacka: prof. Edmund Kizik z Uniwersytetu Gdańskiego i Klaudiusz Grabowski ze Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Do wzięcia udziału w tomie studiów poświęconych Jego pamięci zaproszono przyjaciół i kolegów Zmarłego oraz badaczy zajmujących się sztuką i kulturą Gdańska, Prus Królewskich i Pomorza. Planowane jest opublikowanie tomu w styczniu 2023 r., w kolejną rocznicę urodzin dr. Jacka Kriegseisena.

Na zebraniu powierzono obowiązki prezesa zarządu oddziału dr. Maciejowi Rydlowi, dotychczasowemu wiceprezesowi.