<< Powrót do Archiwum

80 rocznica Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W roku 2014 przypada 80 rocznica Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Z racji miejsca powstania planowane obchody będą odbywać się w Krakowie, bo tam też Stowarzyszenie miało swój początek.

Odział Gdański chcąc włączyć się w uczczenie obchodów planuje wydanie niedużej publikacji, w której chcemy zapisać historię naszego oddziału, listę członków, opublikować zachowane zdjęcia, wspomnieć organizowane sesje, wyjazdy naukowe, ale też nie tylko suche fakty, lecz może osobiste refleksje, anegdoty, zapomniane już dzisiaj, a warte przypomnienia. Przeto zwracam się z prośbą do wszystkich członków gdańskiego, a szczególnie członków nestorów by wydobyli z pamięci i skreślili choćby krótkie wspomnienia i informacje o osobach, które tworzyły nasz oddział i ich działalności. Niech będą to zawarte nawet w punktach dane, które postaramy się scalić i zachować by zdążyć zapisać jak najwięcej, a czas i obecny natłok danych ich nie zatarł.
Kolega Maciej Rydel, który podjął się tego zadania oczekiwać będzie na listy lub maile, a w trakcie ich opracowywania informować będziemy o stanie przygotowań. Będziemy też prosić o ewentualne korekty i uzupełnienia gdyby zauważone zostały braki czy pomyłki.

Proszę przesyłać propozycje materiałów, informacji, zdjęć na adres; m.rydel@gfkm.pl lub telefonować dla uzgodnienia spotkania: 600 309 975.

Z poważaniem i pozdrowieniami
Jan Leszczyłowski
Sekretarz