<< Powrót do Archiwum

Publikacja na 80-lecie Oddzialu Gdanskiego SHS


Chcąc uczcić 80. rocznicę powstania Stowarzyszenia Historyków Sztuki i upamiętnić 60. rocznicę powołania Oddziału Gdańskiego, oddajemy do rąk czytelników publikację, prezentującą historię Oddziału Gdańskiego SHS. Staraliśmy się jak najpełniej udokumentować listę członków oraz składy kolejnych Zarządów naszego Oddziału na przestrzeni kilkudziesięciu lat jego działalności.

Publikujemy zdjęcia, wycinki prasowe, wspominamy organizowane sesje, konkursy, wyjazdy naukowe, wydane książki i indywidualne osiągnięcia naszych członków. W historii Oddziału ważną rolę odegrały wystawy i konferencje. Chociaż nie zawsze organizowane były przez nasz Oddział, to jego członkowie aktywnie w nich uczestniczyli. Dla środowiska historyków sztuki i konserwatorów ważny był udział naszych reprezentantów w wielu działaniach interwencyjnych oraz w wystąpieniach, których celem była walka o zachowanie wyjątkowych walorów historyczno-artystycznych Gdańska i innych miast województwa pomorskiego.

Istotny wkład wniósł Oddział Gdański SHS w powołanie i ustanowienie Nagrody im. Profesora Jerzego Stankiewicza. Udział naszego Oddziału w corocznych pracach kapituły sprzyja integracji środowiska konserwatorów i historyków sztuki, ale też podnosi prestiż jego działalności na polu badań, publikacji, prezentacji i promocji dziedzictwa architektonicznego naszego regionu.

Integracja nie tylko środowiska historyków sztuki, lecz również osób związanych zawodowo lub społecznie z badaniami nad sztuką, zabytkami, ich ochroną i popularyzacją, od momentu powstania zawsze była ważnym celem działalności Oddziału Gdańskiego SHS. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas publikacja przyczyni się do realizacji tego zamierzenia.

Zarząd Oddziału Gdańskiego
Stowarzyszenia Historyków Sztuki

[Rozmiar: 404859 bajtów]

[Rozmiar: 227651 bajtów]

[Rozmiar: 316133 bajtów]

[Rozmiar: 181481 bajtów]

[Rozmiar: 256705 bajtów]

[Rozmiar: 309187 bajtów]

[Rozmiar: 277725 bajtów]